Velká čísla

Postupně si přečtěte zapsaná čísla a do rámečku je zapisujte pomocí číslic.
třicet dva tisíce sedmdesát čtyři
tři tisíce devadesát osm
padesát pět tisíc pět
osmdesát tisíc šest set padesát osm
sedmdesát tisíc devět set dva
osm tisíc dvě stě osmnáct
deset tisíc dvacet šest
osm tisíc čtyři sta pět
devět tisíc osm set padesát sedm
devadesát šest tisíc