Velká čísla

Doplňte chybějící čísla ve všech čtyřech sloupečcích.
1 499
17 070
156 900
322 000
1 498
17 060
156 800
323 000