Podle obrázků zapisuj rodová jména léčivých rostlin.
 1                     
 2             3         4   
                    
                    
 5                     
                    
            6     7       
    8                  
9                      
          10            
   11                   
                    
       12               
   13