Opakujeme z 3. ročníku

Zapisujte podle nápovědy části těla rostlin.
1             2   
            
   3        4     
      5        
         6     
7              
            
            
      8