Author: Mgr. Lubomír Šára

Hudební výchova

V rámci pěveckého a mluvního projevu rozšiřujeme hlasový rozsah, využíváme notový zápis jako oporu při realizaci písně. Rytmizujeme, melodizujeme a improvizujeme, tvoříme jednoduchý hudební doprovod. Taktujeme, tvoříme pohybový doprovod písně. Poznáváme hudební formy, snažíme...

Opakování z 3. ročníku

Na počátku školního roku si zopakujeme některé učivo ze 3. ročníku. Jeho součástí je také pozorování podzimní přírody. 1. cvičení – k názvům půdy přidáváme její složení, hodnotíme, jak se obdělává: přiřazování 2. cvičení...

Obilniny a traviny

V září – na začátku vyučování přírodovědy si všimneme v souvislosti se žněmi nejznámějších obilovin. Stavbu jejich těla porovnáme s některými travinami z čeledi lipnicovitých. Získání základních poznatků o obilninách a travinách a o...

Léčivé rostliny

Čtyři jednoduché testíky pro ověření znalostí vybraných léčivých rostlin – jejich poznávání. Poznávání patnácti vybraných léčivých rostlin 1) doplňovačka: podle obrázků doplňujeme rodová jména léčivých rostlin 2) přiřazování: k názvům léčivých rostlin přiřazujeme jejich správný obrázek...

Houby

Šest jednoduchých testíků pro ověření znalostí běžně se vyskytujících lesních hub – jejich poznávání. Poznávání dvanácti vybraných lesních hub 1) doplňovačka: podle obrázků doplňujeme rodová jména hub 2) přiřazování: k názvům hub přiřazujeme jejich správný obrázek...

Dřeviny

Šest jednoduchých testíků pro ověření znalostí základních dřevin – jejich poznávání. Poznávání dvaceti vybraných dřevin 1) doplňovačka: podle obrázků doplňujeme rodová jména dřevin 2) poznávačka: podle popisu poznáváme deset vybraných dřevin 3) přiřazování: k názvům dřevin přiřazujeme...

Horniny a nerosty

Ke zkoumání potřebujeme sady hornin a nerostů, které jsou ve školách jako učební pomůcky. Žáci pracují samostatně ve dvou až čtyřčlenných týmech. Zkoumání včetně výstupů a kontroly zvládneme asi v pěti vyučovacích hodinách. Zkoumání...

Seznámení s počítačem

První seznámení s počítačem a jeho základní ovládání je rozděleno do šesti kroků. Při spouštění aplikací využijeme Malování, WordPad a Kalkulačku. Pomocí ikony na ploše spouštíme například Koš. Tato část je naplánována na měsíce...

Poznáváme počítač a jeho využití

Trénujeme ovládání myši, založíme si emailovou adresu pro komunikaci s učitelem, naučíme se ukládat svou práci, vytvořit si adresář, učíme se kreslit, psát, vyhledávat informace, zahrajeme si některé jednoduché hry. Úkoly v této části...

Ovládáme králíčka Petříka

Seznámíme se s jednoduchým programováním, které se používá k sestavení programů řídících jednoduché i složité stroje. Pomocí příkazů sestavíme jednoduché programy k pohybu i činnosti králíčka Petříka. Zadané úkoly plníme od poloviny ledna do...