Category: Informatika

Práce s daty

Při této práci se sejdeme s Datíkem, který nás provede porovnáváním a prezentací dat. Nejprve se podíváme, co jsou data, evidujeme je a kontrolujeme. Tyto úkoly plníme v červnu. I. Práce s daty 22)...

Seznámení s počítačem

První seznámení s počítačem a jeho základní ovládání je rozděleno do šesti kroků. Při spouštění aplikací využijeme Malování, WordPad a Kalkulačku. Pomocí ikony na ploše spouštíme například Koš. Tato část je naplánována na měsíce...

Poznáváme počítač a jeho využití

Trénujeme ovládání myši, založíme si emailovou adresu pro komunikaci s učitelem, naučíme se ukládat svou práci, vytvořit si adresář, učíme se kreslit, psát, vyhledávat informace, zahrajeme si některé jednoduché hry. Úkoly v této části...

Ovládáme králíčka Petříka

Seznámíme se s jednoduchým programováním, které se používá k sestavení programů řídících jednoduché i složité stroje. Pomocí příkazů sestavíme jednoduché programy k pohybu i činnosti králíčka Petříka. Zadané úkoly plníme od poloviny ledna do...

Kopírujeme

Učíme se kopírovat text, obrázky a kopírovat mezi jednotlivými aplikacemi. Zadané úkoly této části plníme od února do března. D. Kopírujeme – učíme se kopírovat text, obrázky a kopírovat mezi jednotlivými aplikacemi. 15) Kopírujeme text...

Výukové programy

Výukové programy a internetové učebnice si spouštíme, používáme a správně ukončujeme. Na začátku dubna si stručně zopakujeme a procvičíme jejich využití. E. Výukové programy a internetové učebnice – příklad využití počítače při vyučování a přípravě...

Problémy s počítačem

Pro seznámení s některými problémy s počítačem využijeme nápovědu a rejstřík, povíme si o nebezpečných klávesách. Důležité je hledání v počítači či pořádek v souborech. Zadané úkoly plníme společně v polovině dubna. F. Problémy...

Zásady při práci u počítače

Povíme si o některých zásadách při práci u počítače. Zmíníme se o bezpečnosti, hygieně, ochraně zdraví u počítače. Tyto záležitosti řešíme ve dvojicích ke konci dubna. G. Zásady při práci u počítače – ochrana zdraví...

Opakování a zhodnocení práce

Přestáváme být začátečníky v práci s počítačem, umíme ho využít při základní práci. Získané poznatky si zopakujeme v sedmi úkolech. Ohlédneme se za tím, co jsme dokázali splnit, připravíme svou složku se všemi splněnými...