Category: Přírodověda

Měření

Opakování měření délky, hmotnosti, teploty, objemu, času – jednotky, veličiny. Opakovací úkoly s praktickým měřením – pracovní listy Opakování jednotek a jejich převodů: různorodé úkoly – přesouvání – rozhodovačka – rozhodovačka – rozhodovačka –...

Opakování z 3. ročníku

Na počátku školního roku si zopakujeme některé učivo ze 3. ročníku. Jeho součástí je také pozorování podzimní přírody. 1. cvičení – k názvům půdy přidáváme její složení, hodnotíme, jak se obdělává: přiřazování 2. cvičení...

Obilniny a traviny

V září – na začátku vyučování přírodovědy si všimneme v souvislosti se žněmi nejznámějších obilovin. Stavbu jejich těla porovnáme s některými travinami z čeledi lipnicovitých. Získání základních poznatků o obilninách a travinách a o...

Léčivé rostliny

Čtyři jednoduché testíky pro ověření znalostí vybraných léčivých rostlin – jejich poznávání. Poznávání patnácti vybraných léčivých rostlin 1) doplňovačka: podle obrázků doplňujeme rodová jména léčivých rostlin 2) přiřazování: k názvům léčivých rostlin přiřazujeme jejich správný obrázek...

Houby

Šest jednoduchých testíků pro ověření znalostí běžně se vyskytujících lesních hub – jejich poznávání. Poznávání dvanácti vybraných lesních hub 1) doplňovačka: podle obrázků doplňujeme rodová jména hub 2) přiřazování: k názvům hub přiřazujeme jejich správný obrázek...

Dřeviny

Šest jednoduchých testíků pro ověření znalostí základních dřevin – jejich poznávání. Poznávání dvaceti vybraných dřevin 1) doplňovačka: podle obrázků doplňujeme rodová jména dřevin 2) poznávačka: podle popisu poznáváme deset vybraných dřevin 3) přiřazování: k názvům dřevin přiřazujeme...

Horniny a nerosty

Ke zkoumání potřebujeme sady hornin a nerostů, které jsou ve školách jako učební pomůcky. Žáci pracují samostatně ve dvou až čtyřčlenných týmech. Zkoumání včetně výstupů a kontroly zvládneme asi v pěti vyučovacích hodinách. Zkoumání...

Přírodní společenstva

Seznamujeme se s rozmanitostí a proměnlivostí přírody. Pozorujeme a porovnáváme viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích. Seznamujeme se s pojmem ekologie, ochrana přírody, životní prostředí. Věnujeme se rostlinám, houbám a živočichům v...

Příroda – opakování

Opakování znalostí o přírodě a životním prostředí kolem nás. Opakování je připraveno pro závěr školního roku. Vzhledem k většímu množství připravených otázek lze testy spustit vícekrát. Opakovací testíky: tři opakovací testíky pro závěr školního roku. První...